inner-banner

Our Books

കേരളത്തിലെ ഉരഗജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ പുസ്തകം. കേരളത്തില്‍ നടത്തിയ ഒരു ഉരഗസര്‍വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, മറ്റു നിരവധി ഗവേഷണ വിഷയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന നിരവധി പാമ്പുകളും പല്ലികളും ഓന്തും അരണയും ആമയുമെല്ലാം വിഷയമാകുന്നു. സാധാരണക്കാര്‍ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ജിജ്ഞാസുക്കള്‍ക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്രദം.

 Format: Paperback | Pages: 128

 Size: Demy 1/8 160 g

 Edition: First, 2018 November

 Cover design: Rajesh Chalode


  

Nothing To Display
Similar Books

    Nothing To Display

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Apple Safari

Opera

×

Top